Vluchtelingenbeleid

De standpunten omtrent ons vluchtelingenbeleid zijn als volgt:

 • Screenen op legitimatie, liegen of valse papieren. Screening niet in orde dan geen toegang tot Nederland
 • Screenen op levensbedreiging in thuisland. Niet aan kunnen tonen dat het thuisland levensbedreigend is dan geen toegang tot Nederland
 • Screenen of het Economische vluchtelingen betreft. Economische vluchtelingen geen toegang tot Nederland
 • Vluchtelingen die wel worden toegelaten krijgen een (werk)visum met geldigheid voor maximaal 12 maanden. Deze wordt indien nodig per 12 maanden verlengd. Zodra gevaar thuisland geweken is terug naar thuisland.
 • Geen voorrang op woningen
 • Crimineel gedrag tijdens verblijf in Nederland status afpakken en direct uitzetten
 • Zedendelicten of zware delicten (moord, doodslag, verkrachting, overvallen) zware gevangenisstraf en direct na het uitzitten van die straf uitzetten. Geen terugkeer meer mogelijk naar Nederland.
 • Vluchtelingen geen uitkering of woning maar tijdelijke opvang in centra`s (bijvoorbeeld containerwoningen) met basisvoorzieningen. Opvang dient gericht te zijn op terugkeer naar land van herkomst. Indien er werk gevonden wordt staat het vluchtelingen vrij een huis te huren met dezelfde geldende regels als alle andere burgers van Nederland.
 • Nederlands belang gaat voor Europees belang wat betreft het vluchtelingenbeleid.
 • Vluchtelingen met kinderen. Deze vluchtelingen moeten, indien toegelaten, apart worden opgevangen en de Rechten voor het Kind moeten worden nageleefd.
 • Kinderen zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom extra bescherming (Art.3 IVRK). Bij asielprocedures moet rekening gehouden worden met de belangen van het kind. Deze dienen voorop te staan en in de vreemdelingenwet vast te worden gelegd. Kinderen die in Nederland geworteld zijn en buiten hun schuld geen verblijfsstatus hebben mogen blijven en bouwen aan hun toekomst.