Utrecht (kinder/mensenrechten)

Voor de Partij van de Kinderbelangen wil ik mij inzetten op een aantal punten maar voordat ik dat ga doen is het handig mij voor te stellen.


Ik ben Kim Wittop Koning, geboren in 1969 te Den Haag.
Een turbulent leven geleid en daardoor veel ervaring in vooral de praktische kant van onze theoretische organisatie. In 2010 ging mijn zorgonderneming failliet, nadat mijn hoofdaannemer failliet ging (STN)
Ik ben toen rechten gaan studeren op de Open Universiteit en kwam er eigenlijk achter dat ons wetboek fout in elkaar zit. Sinds die tijd ben ik, op mijn manier, bezig via processen om de humaniteit weer terug te krijgen in ons bestuursrecht. Ik procedeer alleen op mensenrechten en moraal.


Waar ik mij vooral sterk voor wil maken is dat recht een verplicht vak wordt op school. Onze maatschappij is zo ingericht dat een fout aan het begin van een procedure (bijvoorbeeld je post niet open maken) aan het einde van de rit je faillissement kan betekenen.
Kinderen moeten op school al leren hoe je met bekeuringen om moet gaan, hoe je met instanties om moet gaan, hoe je met de overheid om moet gaan en hoe je met dienstverleners om moet gaan.
Kinderen moeten leren hoe ze hun mensenrechten kunnen verdedigen als een organisatie dreigt die rechten te overschrijden door bijvoorbeeld geen rekening te houden met de beslagvrije voet, arrestaties, verhoren, inmenging en dwang.
Het kennen van de wet en rechtsregels maakt kinderen sterk en weerbaar. Kinderen die de wet kennen weten wat ze moeten doen als het thuis niet goed gaat, als het op school niet goed gaat, als het in de samenleving niet goed gaat, als het met de overheid niet goed gaat.
Sterke weerbare kinderen krijg je als je ze de kennis geeft om als goed burger mee te draaien in de maatschappij, en tevens de tools geven om ervoor te zorgen dat ze goed mee kunnen blijven draaien omdat ze niet de standaard fouten maken in het begin van het traject.
Er zijn zoveel wetten, regels en verordeningen in ons land dat het ministerie geen antwoord kan geven op de vraag precies hoeveel.
Iedereen overtreed minstens 2 keer per dag een wet, regel of verordening. Men mag een stuk minder dan men denkt dat men mag, het is belangrijk dat wij onze kinderen beschermen door ze de basis van ons rechtssysteem op jonge leeftijd bij te brengen.

Wil je contact met Kim mail dan naar: kim@kinderbelangenpartij.nl