Omvormen schuldhulp

De begeleiding van (jong) volwassenen of gezinnen die moeite hebben met het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven moet leiden tot financiële zelfredzaamheid en economische onafhankelijkheid.

Dit eindresultaat van elk schuldhulptraject is een gedeelde verantwoordelijkheid van drie partijen: gemeente, bank (bij koophuis) of woningcorporatie (huurhuis) en de schuldhulpvrager. Het vroeg signaleren van oplopende schulden met speciale aandacht voor ontslag, scheiding en ziekte is een gezamelijke verantwoordelijkheid van banken, woningcorporatie en gemeente die moet leiden tot terugdringen van de schulden.

Standpunten schuldhulp:

  • Geen huisuitzettingen meer
  • Bij meer dan 1 maand achterstand de huur of hypotheek direct inhouden op salaris of uitkering
  • Geen boete op niet kunnen betalen van ziektekosten
  • Zorg en andere toeslagen buiten beslagleggingen houden