Klimaat en milieu

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat er een bijzonder groot verschil is tussen het klimaat en ons milieu.

Het klimaat is een natuurlijk fenomeen, het milieu is iets waar wij gezamenlijk, oftewel een potje van maken, oftewel gezamenlijk ons best voor moeten doen om het niet te laten vervuilen.

Standpunten:
– De energietransitie en het Klimaatakkoord is niet zinvol om de opwarming te stoppen, omdat er geen sprake is van opwarming. De atmosfeer rondom de aarde is dermate groot dat opwarming niet mogelijk is en het klimaat zichzelf regelt.

– De energietransitie heeft alleen maar nadelen: De kosten voor de aanschaf van een waterpomp, palletkachel of zonnepanelen zijn voor veel mensen niet te betalen.
Het isoleren van een woning, zoals nodig voor het gebruik maken van een waterpomp, is zeer nadelig voor de woning alsook voor de leefomgeving. Woningen moeten kunnen ventileren om vocht, schimmels en micro-organismen tegen te gaan.

– Fossiele brandstoffen zijn er nog genoeg en kunnen gewoon geïmporteerd worden.


– Electrische auto’s, windmolens en zonnepanelen zijn om te maken méér milieuvervuilend dan dat het schone energie oplevert en dit alleen al vanwege de zware metalen die erin verwerkt zijn.


– Windmolens en zonnepanelen zijn zeer belastend voor onze flora en fauna.


– Milieumaatregelen moeten zéker wel genomen worden om onze flora en fauna in stand te houden. Denk hierbij aan plastic-reductie, afval-beperking, bestrijding luchtvervuiling die neer kan dalen en grondvervuiling.