Kinderraad

DePartij voor de Kinderbelangen stelt een Kinderraad in die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft op elk gewenst vlak. Kinderen die zitting hebben in deze kinderraad hebben een diversiteit van leeftijd en achtergrond.