Standpunten beleid overig

 • Nationaal zorgfonds
 • Directere democratie en zelfbeschikkingsrecht, bindende referenda
 • Zorg en huurtoeslagen mogen niet meer in beslag genomen worden door deurwaarders
 • Terugkeer van sociale werkplaatsen
 • Geen of lage BTW op groente en fruit
 • Vervuiler betaalt

Dit willen wij bereiken door

 • Belastingverlaging minimum inkomens
 • Stoppen van de privatisering/marktwerking
 • Omvormen van schuldhulp, geen huisuitzettingen of dwangsommen bovenop
 • Dienstbaarheid overheid aan burgers vergroten
 • Het tegengaan van discriminatie (ook bij zwangerschap) op de arbeidsmarkt
 • Privacy waarborgen, niet oneigenlijk inzetten
 • Rechtstaat herstructureren (Toetsingsverbod rechter wordt Toetsingsrecht)
 • Strenge handhaving mensenrechten, kinderrechten
 • Kortere en strengere asiel en vluchtelingenprocedures

Hoe wij dit bekostigen?

 • Door af te zien van wachtgeld.
 • Een effectieve, zorgvuldige manier van werken invoeren, waardoor problematiek aan de bron wordt aangepakt. (Voorkomen is goedkoper dan genezen)
 • Meer mensen, minder werkdruk, minder uitval bij kinderen, school en werk.