Aangifte tegen verantwoordelijken Jeugdzorg

Èèn van de grootste redenen waarom de Partij voor de Kinderbelangen in 2016 werd opgericht waren de al jarenlange voortdurende berichten, petities, media maar vooral ook klachten van ouders in verband met de Jeugdzorg maar onze eigen ervaringen met de Jeugdzorg. Over alle betrokken instanties hoorde en hoor je dezelfde verhalen. Of het nou gaat om de William Schrikker Groep. het Leger des Heils. Veilig Thuis, Ieder kind veilig, de RvdK enz de verhalen van ouder(s), verzorger(s) en ex jeugdzorgslachtoffers waren en zijn vrijwel identiek.

Het Jeugdzorg eindrapport van commissie de Winter van 12 Juni jongstleden bevestigt wat al die tijd al bekend was.Lees hier het rapport: https://commissiegeweldjeugdzorg.nl/eindrapport/ De kamerleden reageerden “geschokt”. Uiteraard voor de bühne want als ze echt zo geschokt waren geweest hadden ze wel eerder ingegrepen.

Driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu in de jeugdzorg zijn opgevangen heeft te maken gehad met fysiek, sexueel of psychisch geweld of is daar getuige van geweest. (quote RTL nieuws) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4743651/kinderen-jarenlang-onvoldoende-beschermd-jeugdzorg-een-treurige-ge 

De Partij voor de Kinderbelangen doet aangifte tegen de verantwoordelijken voor de Jeugdzorg.  Momenteel wordt overwogen een aanklacht in te dienen bij het internationale strafhof.

  • Schenden van de Rechten van het Kind
  • Toestaan en in stand houden van het psychisch, fysiek en sexueel misbruik (laten) maken van kinderen
  • Vals opmaken van stukken/dossiers (waarheidsvinding)
  • Fraude en vervalsen onderzoeken ivm dossiervorming
  • Schenden van de privacy
  • Het onterecht uithuisplaatsen van kinderen
  • Kinderen onttrekken aan het ouderlijk gezag
  • Het in stand houden en faciliteren van al bovenstaand

Deze lijst wordt nog verder uitgebreid!

De Partij voor de Kinderbelangen roept ouder(s), verzorger(s) en ex jeugdzorgslachtoffers op ook aangifte te doen.

Om aangifte te kunnen doen kunt u hier het aangifteformulier downloaden (PDF) of het aangifteformulier in Word hier downloaden. Na het invullen mailt u het formulier naar info@kinderbelangenpartij.nl. De aangiftes worden gebundeld en bij de aangifte van de partij gevoegd. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van het verloop.